Alle styrerelaterte kurs

Ansattvalgt styremedlem

Få en grundig innføring i rollen som ansattvalgt styremedlem. Lær om valgprosessen, dine rettigheter, taushetsplikt, utfordringer og andre emner som vervet innebærer.

Autorisasjonsprogrammet – 2 nettkursdager

To intensive og utviklende nettkursdager der du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

Autorisasjonsprogrammet 2-dagersprogram

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger, kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

Autorisasjonsprogrammet for kvinner – Weekend

Mange kvinner opplever utfordringer og problemstillinger i sine styreverv av en litt annen karakter enn flertallet av menn. Med fokus på dette har vi utviklet et særskilt program med vinklinger, erfaringer og innhold spisset for kvinner i styrerollen

Autorisasjonsprogrammet Weekend

Intensiv helg med grundig forankring innen styrearbeid. Kombinasjon av komprimerte forelesninger, oppsummerende tester, praktiske cases, styre-quiz, dialog og erfaringsutveksling.

Case 4: Ny aksjonær – hele prosessen – Nettkurs (live)

Et selskap innen eiendomsutvikling har et entreprenørselskap som et av datterselskapene, og flere frittstående prosjekter organisert i separate datter- og aksjeselskaper. Det har gått bra og de vil løfte dette videre for å få med seg én eller flere strategiske medeiere.

Daglig leder og styret

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Forhandlingsteknikk i praksis

Kurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Forhandlingsteknikk i praksis – Nettkurs (live)

Nettkurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Ledergruppen – samhandling og utvikling

Kurset, med mal-verktøy for effektivt arbeid, setter søkelys på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene.

Medlemskurs: Alternative selskapsvalg

Vurderer du å stifte nytt selskap? Eller et nyetablert selskap fra bunnen av? Eller vurderer du et datterselskap av et konsern? Få 25 nyttige tips, spørsmålsstillinger og avklaringer som du kan ha stor nytte av under denne prosessen

Medlemskurs: Daglig leders rapport til styret

Kurset gir en gjennomgang av daglig leders rapport. Lær litt om hvordan rapporteringsplikten hensiktsmessig kan organiseres og hvilke nøkkeltall og nøkkelområder rapporteringen bør omfatte.

Medlemskurs: Forretningsutvikling & vekst

Styret skal forvalte og utvikle virksomheten og skape merverdi for eierne. Det er sentralt å ha forståelse for det å kunne skape vekst og utvikling innenfor de mulige forretningsområdene som ligger inn under – eller i tilknytning til – selskapets formål.

Medlemskurs: Gründervirksomhet & startups

Ønsker du å etablere egen virksomhet? Å skape noe helt nytt? Vil du i gang som gründer eller skape knoppskyting i etablert virksomhet? Eller er du en gryende entreprenør som søker partnere for å realisere forretningsideen?

Medlemskurs: Interimstyrets oppgaver og ansvar

Et interimstyre er et begrep som benyttes om et midlertidig styre. Et styre som «settes» for å stifte eller etablere en virksomhet eller en organisasjon – som får ansvar for å gjøre alt klart frem til konstituerende generalforsamling/års- eller selskapsmøte.

Regnskapsforståelse i praksis

Kurset gir en større innsikt i regnskapet, både som et styringsverktøy og en form for rapportering. Få en økt forståelse for virksomhetens regnskap og viktigheten av å opprettholde en struktur for regnskapet fra begynnelsen av.

Styrearbeid i datterselskaper i konsern

Styrearbeid i mor– og datterselskaper i konsern kan føre til spesielle utfordringer i forhold til oppgaver og ansvar. Med dette kurset vil du bli bedre kjent med aksjelovene og formelle forhold.

Styreleder og styreledelse

Lær om styreleders særoppgaver og om hovedansvaret vedkommende har for at styret fungerer og at lover og regler følges.

Verdivurdering av selskaper – Nettkurs (live)

Hva er verdien av virksomheten? Hvordan beregne verdien og hvilke faktorer og elementer påvirker verdien? Lær om praktiske verdivurderinger og bli med på caseoppgaver. Dette er en nettkurs-variant

Konsulenttjenester og styrerelaterte tjenester

Trenger du hjelp til din organisasjon?

Vårt hovedområde er tjenester knyttet til styrekonsulentarbeid for utvikling av de enkelte styrer, samt tilførsel av styrekompetanse, herunder styrerekruttering.