Styreforeningen

Bli kjent med oss

0
Kurs og seminarer
0 år
Etablert i 1997
0
Kursdeltakere
0
Autoriserte styremedlemmer

Over 25 års bransjeerfaring

«The Norwegian Association of Board Members».

Etablert i 1997. Feirer 25 års jubileum i 2022.

Den norske forening for styremedlemmer – Styreforeningen.no ble etablert i 1997, i forbindelse med at nye aksjelover ble vedtatt for AS og ASA sommeren samme år, og foreningen ble basert på følgende formål;

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge.

Visjon

Vår overordnede visjon er:

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på internett, verktøy og litteratur innenfor styrearbeidsområdet.

Ledende kursaktør

Ved inngangen til 2020 har vi avholdt kurs for ca 57.000 enkeltpersoner og i overkant av 1.800 personer har deltatt på vårt omfattende Autorisasjonsprogram for styremedlemmer. 
Vi har ”vært lokalt tilstede” med våre kurs, som åpne kurstilbud eller bedriftsinterne kursleveranser, på flere hundre lokasjoner rundt om i Norge.
Vår kursportefølje er bred og omfatter ca 80 fagområder rettet mot styret, eiere, daglig ledere, ledende ansatte, valgkomiteer innenfor de fleste selskaps-, organisasjons- og virksomhetsområder.
Våre kurssenter
Asker: Scandic Asker, Askerveien 61, 1384 Asker
Oslo: Henrik Ibsensgate 90 (Virke-bygget på Solli plass), 0250 Oslo

Organisering og innholdsleveranser

Styreforeningen utøver ikke næringsvirksomhet eller medlemskapsforvaltning i egen regi, men påser gjennom sitt styre og ledelsen at foreningens medlemmer får tilgang til relevant rådgivning, kurs, opplæring, hjelpemidler og support til fordelaktige priser og ved fordelaktige løsninger, tilgjengelige gjennom valgt medlemskapsordning og gjennom nettportalen styreforeningen.no. 

Drift og forvaltning av alle medlemskapstilbud, markedsføring, salg, foreleserleveranser, tjenesteleveranser og medlemsbistand utøves av og ivaretas gjennom assosierte og autoriserte medlemmer basert på skriftlige bidrags- og leveranseavtaler som ivaretar foreningens formål og medlemmenes vedtektsbaserte rettigheter.

Personvern

Din tillit er viktig for oss. Vi bryr oss om ditt privatliv og din integritet. Her følger våre retningslinjer for personvern, som beskriver hvordan og hvorfor vi bruker den personlige informasjonen du deler med oss, og de data vi samler inn. Kort sagt, vi bruker den personlige informasjonen vi innhenter til; å tilby tilgang til tjenestene og funksjonalitet på og via styreforeningen.no.

Les vår personvererklæring

Medlemskap

Vi tilbyr to typer medlemskap: For enkeltpersoner eller bedrifter som er brukere og et for innholdsleverandører.

  1. Brukermedlemskap, fordelt på «Individuelt brukermedlemskap» eller «Gruppe brukermedlemskap» (hele styret + daglig leder / bedrifts- eller konsernmodell).
  2. En bidragsytende medlemskapsordning som «Assosiert partner medlem» for innholdsleverandører, kurs- og tjenesteaktører.

Kontaktinformasjon

Send oss e-post via kontaktskjemaet

Hovedkontor/kursavdeling:
Post og regnskap:
Salgsavdeling:
Medlemssupport: